Kineziterapiya

mitri.az

Kineziterapiya reabilitologiyanın bir  hissəsi olub xəstələrin və əlillərin  bərpası  zamanı kompleks terapiyada istifadə olunur. Kineziterapiya, əzələlərin normal funksiyasının dəstəklənməsi və ya bərpası üçün passiv və ya aktiv hərəkətlər dəsti təşkil edir. Kinezioterapiya texnikası kifayət qədər sadədir, onun əsasına real kliniki nailiyyətlər, həmçinin insanın, əzələ sisteminin, onun fiziologiyasının və əzələ liflərinin yığılması prosesinin biokimyasının və insanın dayaq-hərəkət aparatına təsirinin elmi araşdırmalarının nəticələri qoyulmuşdur. Onun tətbiqinin ən əhəmiyyətli praktik əsası, insanın  öz əzələ sistemini sərbəst idarə etmək qabiliyyəti hesab olunur  – bu, orqanizmin, sərbəst idarəetməyə tabe olan yeganə böyük sistemidir. Uyğunluqda iki bu xüsusiyyət kifayət qədər geniş hüdudlarda insan orqanizminə məqsədyönlü təsiri həyata keçirməyə imkan verir.

Düzgün hərəkətlərlə müalicə, hər bir pasiyent üçün mütləq olaraq fərdi şəkildə təyin edilmiş,  onun anamnezi, yaşı, fizioloji  və digər xüsusiyyətləri və əsas xəstəliyi müşaiyət edən digər  xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, uyğunlaşdırılmış, tədricən artan qüvvət təsirlərini nəzərdə tutur. Düzgün hərəkətlərin (sadə və mürəkkəb) tədricən təlimi, onların, trofikanın neyro-reflektor və insanın sümük-əzələ sistemində maddələr mübadiləsinin bərpasına gətirib çıxarır. Müalicə əksər hallarda, xüsusi müalicə-bərpa trenajorlarının, məsələn, asma slinq-sistemlərin köməyi ilə həyata keçirilir.

Asma və digər trenajorlarda  müalicə və ya bərpa kineziterapevtik kursun  keçirilməsi üçün əsas tələblərdən biri düzgün tənəffüsdür, əks halda, məşğələlər proqramı çərçivəsində yerinə yetirilən hər bir hərəkət öz müalicə effektini itirir.

mitri.az Müalicəvi bədən tərbiyəsi (və ya qısaca MBT) - xəstəliklərin və zədələrin müalicəsi, onların kəskinləşmələrinin və ağırlaşmalarının profilaktikası, fəaliyyət qabiliyyətinin bərpası üçün bədən tərbiyəsi vasitələrindən istifadə edən sərbəst tibbi intizamdır. Müalicəvi bədən tərbiyəsi, xüsusi olaraq seçilmiş və metodik cəhətdən işlənib hazırlanmış fiziki hərəkətlərin istifadəsinə əsaslanan müalicə, profilaktika və tibbi bərpa metodları məcmusunu nəzərdə tutur. Onların təyin edərkən həkim, xəstəliyin xüsusiyyətlərini, ağrılı prosesin xarakterini, dərəcəsini və sistemlərdə və orqanlarda mərhələsini nəzərə alır. Fiziki hərəkətlərin müalicəvi təsiri əsasında, xəstə və zəifləmiş pasiyentlər barəsində dəqiq icra texnikasıilə ciddi dozalara bölünmüş yüklənmələr uyğunlaşdırılır. Müalicəvi bədən tərbiyəsinin tətbiqi, xəstələrin kompleks terapiyasının effektivliyini yüksəldərək, sağalma müddətlərini sürətləndirir və xəstəliyin sonrakı inkişaf etməsinin qarşısını alır. Müalicəvi bədən tərbiyəsi güclü müalicəvi və profilaktik vasitədir. Bütovlükdə orqanizmin möhkəmləndirilməsi və yaxşılaşdırılması üçün ümumi məşqlər və müəyyən sistemlərin və orqanların pozulmuş funksiyalarının aradan qaldırmasına yönəldilmiş xüsusi məşqlər qeyd edilir. Müalicə idmanı - müalicə metodlarının və vasitələrin fərdi seçilmi həcmi başa düşülən müasir kompleks müalicənin ən əhəmiyyətli elementlərindən biridir: konservativ, cərrahi, dərman, fizioterapiya, müalicəvi qida və s. MBT məşğələlərini müstəqil başlamaq məsləhət görülmür, çünki bu, vəziyyətin pisləşməsinə gətirib çıxara bilər, həkim tərəfindən təyin edilmiş məşğələlərin metodikasına ciddi riayət edilməlidir. Kompleks müalicə yalnız patoloji şəkildə dəyişdirilmiş toxumalar, orqanlar və ya orqanlar sistemlərinə deyil, həmçinin də bütün orqanizmə bütovlükdə təsir edir. Kompleks müalicənin müxtəlif elementlərinin xüsusi çəkisi sağalma mərhələsindən və insanın fəaliyyət qabiliyyətinin bərpası zərurətindən asılıdır. Müalicəvi bədən tərbiyəsində qimnastika hərəkətləri aşağıdakı kimi təsnif edilir:
 • anatomik prinsip üzrə - konkret əzələ qrupları üçün (əllərin, ayaqların əzələləri, tənəffüs üçün və s.;
 • müstəqillik üzrə - aktiv (bütövlükdə xəstənin özü tərəfindən yerinə yetirilir) və passiv (sağlam ətrafın köməyi ilə və ya təlimatçının köməyi ilə pozulmuş hərəkət funksiyası olan xəstə tərəfindən yerinə yetirilir).
Məsələnin həyata keçirilməsi üçün, tapşırıqların bu və ya digər qrupları seçilir ki, orqanizm tədricən artan yüklənmələrə uyğunlaşır və xəstəlikdən irəli gələn pozuntuya düzəliş edir (düzəldir). Müalicə edən həkim müalicəvi bədən tərbiyəsini təyin edir, MBT üzrə mütəxəssis isə məşğələlərin metodikasını müəyyən edir. Prosedurlarları reabilitoloq həkiminin nəzarəti altında fizioterapevt və ya təlimatçı keçirir.
mitri.az İnstitutun trenajor zalı tibbi bərpa trenajorları ilə təchiz edilmişdir. Onlar, zədələnmiş ətrafların hərəkətinin terapiyası, problemli oynaqların işlədilməsi, həmçinin pasiyentin vəziyyətinin diaqnostikası üçün lazımdır. Trenajorlar - müxtəlif xəstəliyi və travmaları olan insanların sürətli və ağrısız bərpasının nailiyyəti üçün tətbiq edilən bütöv komplekslərdir. Trenajor zalında yalnız böyüklər deyil, həmçinin də uşaqlar məşğul ola bilərlər. Kiçik pasiyentlər hərəkətə ehtiyac duyurlar və trenajorlar bu ehtiyacı əhəmiyyətli dərəcədə təmin etməyə imkan verir. Çox vaxt “bərpa” termini deyildikdə, məqsədi – travmalar və ya əməliyyatlar nəzərdə tutulduğu halda - orqanizmin itirilmiş funksiyalarını əvvəlki səviyyəyə qədər bərpa etməkdən və ya əgər vücudun imkanları digər səbəblərə görə məhdudlaşdırılmışdırsa, məqsədi orqanizmin funksiyalarını normal səviyyəyə çatdırmaqdan ibarət olan hərəkətlər və ya xüsusi prosedurlar kompleksi başa düşülür. Pasiyentlərin bu qrupu üçün məşqlər xüsusi bərpa proqramları üzrə keçirilir: vücudun funksionallığının bərpası üçün güc və dözümə yönəldilmiş müalicəvi bədən tərbiyəsi, manual texnikalar və standart hərəkətlərin kombinasiyaları istifadə olunur. Hər bərpa proqramı fərdi olaraq tərtib edilir. Proqramda həkimlərin tövsiyələri nəzərə alınır, düzgün nəfəsə yönəldilmiş tapşırıqları əlavə edilir. Məşqlərdə isə hərəkətlərin düzgün amplitudasına ciddi riayət edilir və xüsusi avadanlıqdan istifadə olunur. Məşqlərin nəticələri artıq birinci məşğələdən sonra meydana çıxır və bir həftəyə qədər saxlanır. Bu zaman toxuma mübadiləsi yaxşılaşır, hərəkətlərin sərbəstliyi artır, ağrılar azalır. Bu vaxt ərzində vücudun toxumaları yenidən qurulur, onlarda hərəkət stereotip, əzələ morfologiyası tamamilə dəyişir, innervasiya və oynaqların vəziyyəti yaxşılaşır. Vücud öz əvvəlki funksional imkanlarını bərpa edir. İnstitutda osteoxondrozdan, radikulitdən, qamətin pozulmasından, skoliozdan, artrozdan əziyyət çəkən, travma vəziyyətində olan, müdaxilə və ya oynağın transplantasiyasını keçirmiş insanlar üçün bərpanın kompleks proqramları təqdim edilmişdir. Bizim mütəxəssislərimizin komandası Sizə naxoşluqların öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək, nail olunmuş nəticələrin saxlanılmasının və kürəyin və oynaqların xəstəlikləri zamanı mümkün kəskinləşmələrin profilaktikasının effektiv proqramını işləyib hazırlayacaq. Sizinlə həkim-nevropatoloq, manual terapevt, bədən tərbiyəsi həkimi, bərpa istiqamətləri üzrə hazırlıq keçmiş fizioterapevtlər, masajistlar işləyəcəklər.
mitri.az Bərpa üçün antiqravitasiya qaçış yolu, yerişin və qaçışın düzgün patterni və biomexanikasına riayət etməklə, dəqiq, təhlükəsiz və rahat boşaltma terapiyası üçün, vücudun qalıq çəkisinin tənzimlənməsi üçün hava balışı texnologiyasından istifadə edir. Qaçış yolu, oynaqlara və onurğaya təsir edən kompressiya yükünün azaldılması baxımından, ənənəvi məşq qarşısında əlavə üstünlük təmin edir ki, bu da onu bərpanın erkən mərhələlərində tətbiq etməyə imkan verir. Bu texnologiyadan istifadə, adi məşqlərlə müqayisədə, ürək-damar sisteminin işinin effektliliyini yüksəltməyə imkan verir. AlterG® Anti-Qravitasiya Treadmill®-i bərpa prosesini sürətləndirir və pasiyentlərə, sonrakı zədələnmə riskinin eyni zamanda azalması ilə daha az ağrı hiss edərək bərpa olmağa imkan verir. Antiqravitasiya qaçış yolu aşağıdakılar üçün istifadə olunur:
 • Çevikliyin bərpası, gücün və fiziki formanın inkişafı və hərəkət diapazonunun artırılması.
 • Aşağı ətrafda (çanaq-bud, diz, baldır-pəncə oynağı və ya pəncə) travmadan və ya əməliyyatdan sonra fizioterapiyalar;
 • Oynağın tam əvəzetməsindən sonra bərpa.
 • Nevroloji xəstələrdə yerişin normallaşması.
 • Çəkinin azalması proqramları.
 • Əməliyyat sonrası travmatizminin profilaktikası.
mitri.az Traksion terapiya - dayaq-hərəkət aparatın travmaları və xəstəliklərinin və onların nəticələrinin bərpa müalicəsi metodlarından biridir (onurğada degenerativ-distrofik proseslər, oynaqların deformasiyaları və kontrakturaları və s.). Terapiya, xüsusi qurğuların (qayışlar, bloklar, halqalar) köməyi ilə onurğanın passiv və aktiv traksion dartılmasından ibarətdir. Bu metodun məqsədi, onurğaya, əzələlərə, bağ aparatına, vətərlərə və oynaqların kapsullarına təsir, funksional bloklarının çıxarılması, onurğanın dərin əzələlərinin zəiflədilməsindən ibarətdir. Qısa müddətli və ya uzun müddətli dartı qüvvəsi əzələ retraksiyasının öhdəsindən gəlməyə, bədənin bu və ya digər sahəsinə tədricən dartan təsirin hesabına kontrakturaları və ya deformasiyaları aradan qaldırmağa imkan verir. Bundan başqa, zədələnmiş toxumaların qan dövranı və trofikası yaxşılaşır, onurğanın hərəkət stereotipi normallaşır. Traksion uzadılmalardan öncə osteopatik masaj yerinə yetirilə, miorelaksasiya preparatları tətbiq edilə bilər.
mitri.az Genişləndirilmiş əks əlaqə ilə REHA technology (GE-O) lokomotor terapiya üçün robotlaşdırılmış kompleks, neyroplastiklik konsepsiyasından istifadə edərək, nevroloji patologiyalar və hərəkət pozuntuları olan pasiyentlərdə gündəlik hərəkət fəallığı yaxşılaşdırmağa imkan verir. Aparat, əks əlaqə və virtual reallığın genişləndirilmiş alətləri vasitəsi ilə, pasiyentin motivasiyası və vəziyyətinin qiymətləndirilməsi ilə, funksional lokomotor terapiyasını kombinasiya edir ki, bu da robotlaşdırılmış bərpada yeni standartlar müəyyən edir. GE-O sistem, yerimə funksiyasının pozuntuları olan pasiyentlərdə aşağı ətrafların fizioloji hərəkətlərini yerinə yetirən robotlaşdırılmış ortezdir. Hərəkət funksiyanın pozuntuları halında (kəllə-beyin travmaları, onurğa beyinin travmaları, neyroloji, əzələ və ya sümük patologiyaları səbəbindən), GE-O sistemdə terapiya pasiyentlərin hərəkətliliyini yaxşılaşdırır. GE-O sistemdə innovasiya terapiyası, neyroreabilitasiyada son nailiyyətlər nəticəsində hərəkət funksiyaların bərpasını təmin edərək, sinir sisteminin travması və patologiyası olan pasiyentlərdə yerimə funksiyasının bərpası zamanı effektiviliyi sübut etmişdir. GE-O sistemdə terapiyanın əsas üstünlükləri:
 • G-EO sistem yerimənin fizioloji təkrarlanan patternini təmin edir ki, bu da bərpanın erkən mərhələlərində çox əhəmiyyətlidir;
 • G-EO sistem, bərpanın sürətli prosesinə gətirib çıxaran yüksək intensivli terapiyanı həyata keçirməyə imkan verir;
 • G-EO sistem əks əlaqənin, yerimə, pilləkənlə qalxma və enmənin fəallığını real vaxt rejimində əks etdirən genişləndirilmiş alətləri, pasiyentin motivasiyasının yüksək səviyyəsini təmin edirlər;
 • Qaçış yolu üzrə yeriməni, pilləkənlə qalxma və enməni həyata keçirərək, pasiyent aşağı ətrafların reseptorlarından lazımi informasiyanı alır ki, bu da motor fəallığın bacarıqlarını yenidən formalaşdırmağa imkan verir.
İntensiv funksional hərəkət terapiya
 • Əlil kürsüsündə olan pasiyentlər asanlıqla şaquli vəziyyətinə gətirilə və xüsusi fiksatorların köməyi ilə bərkidilə bilərlər;
 • Kompüterlə idarə olun robotlaşdırılmış mühərriklər qaçış yolunun sürəti ilə dəqiq sinxronlaşdırılmışdır və pasiyentin ayaqlarına yerimənin fizioloji patterninə yaxın hərəkətin trayektoriyasını verirlər;
 • Kompüter interfeysi, reabilitoloqa, xüsusi səy olmadan, məşqin parametrlərini hər bir pasiyentin tələbatlarına uyğun olaraq idarə etməyə və tənzimləməyə imkan verir.
mitri.az Passiv kineziterapiya - xəstə passiv iştirak etdiyi, iradi hərəkətlər icra etmədiyi formaları və vasitələri əhatə edir. Hərəkət, ya başqa bir şəxs tərəfindən əl vasitəsi ilə və ya fizioloji hərəkətləri (passiv fizioloji tapşırıqlar) imitasiya edən xüsusi aparatların və qurğuların köməyi ilə icra edilir və yaxud xüsusi olaraq təşkil edilmiş metodik sistemlərin (masaj, əl manipulyasiyaları, mexanoterapevtik prosedurlar, suyun altında masaj və s.) köməyi ilə bədənin ayrı-ayrı hissələrinin və ya toxumalarının hərəkətləri icra edilir. Passiv kineziterapiya oynaqlarda hərəkətlərin məhdudiyyəti, əzələlərin ağrılı yığılması və digər əsaslı amillər zamanı tətbiq edilir. Hərəkətlər, xüsusi aparatlar vasitəsi ilə və ya təlimatçının köməyi ilə xarici güc təsiri altında icra edilir və adi fizioloji hərəkətləri imitasiya edir. Bizim mütəxəssislərimizin fərdi yanaşması, tapşırıqların xüsusi olaraq hazırlanmış sistemi və hər bir pasiyent üçün yüklənmənin seçimi bu bərpa proqramından yaxşı müalicə effektini verir. CPM-terapiyanın (oynaqların passiv işlənilməsi) əsasına, fasiləsiz passiv hərəkətlərin həyata keçirilməsi və ya ətrafların oynaqlarının passiv işlənilməsi - Continuous Passive Motion (CPM) prinsipi qoyulmuşdur. Elektromexanika qurğusunun hesabına trenajorla həyata keçirilən yüngül təkrarlanan hərəkətlər insanın oynaqlarında fizioloji hərəkətlərə mükəmməl uyğundur və zədələnmiş toxumada proliferasiya və bərpa proseslərini stimullaşdırır. CPM-terapiya zamanı müalicənin kliniki nəticələri:
 • Oynaqlarda hərəkətliliyin artması;
 • Əməliyyatlardan sonra hərəkətlərin həcminin sürətli bərpası;
 • Əməliyyatdan sonra pasiyentlərin erkən aktivləşməsi;
 • Ağır hərəkətliliyin və oynaqların kontrakturalarının əmələ gəlməsinin qarşısının alınması;
 • Əzələ atrofiyasının qarşısının alınması;
 • Əməliyyat sonrası stasionarda qalma dövrünün azalması;
 • Bağ aparatının vətərlərinin və funksiyalarının bərpası;
 • Vətərlərin möhkəmliyinin artması;
 • Oynaqların metabolizmasının yaxşılaşması;
 • Qığırdaq toxumasının bərpası;
 • Travmalardan və başqa ortopedik xəstəliklərdən (məsələn, lehimləmələrin və posttravmatik artrozların yaranması) sonra ağırlaşmaların inkişafının qarşısının alınması;
 • Ətraflarda trofik dəyişikliklərin inkişafının qarşısının alınması;
 • Ağrı sindromunun və şişlərin azalması.
mitri.az UGUL (Spider trenajoru) kabinəsı, müqavimətlə, oynaqlarda və əzələlərdə kontrakturaların aradan qaldırması və ya azaldılması, bir sıra xəstəliklər zamanı bükücü əzələlərin patoloji tonusunun yenidən paylaşdırılması məqsədi ilə, həmçinin uşaq beyin iflici zamanı qismən boşaldılma vəziyyətində yerinə yetirilən tapşırıqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. UGUL sisteminin köməyi ilə oynaqların və onurğanın spesifik uzadılmasını yerinə yetirmək olar. UGUL kabinası kinezoterapiya üçün əsas qurğudur. Fərdi tapşırıqlar üçün xidmət edir: aktiv – asma ilə, aktiv - dəstək ilə, aktiv - dozalara bölünən müqavimətlə, həmçinin aralıq dartılma üçün tətbiq edilir. UGUL kabinəsı müalicəvi imkanlarını təmin edir və aşağıdakılar üçün imkan yaradır:
 • əzələ tonusunun azalılması
 • oynaqlarda hərəkətlərin həcminin artırılması
 • qan dövranının yaxşılaşdırılması
 • hərəkətlərin koordinasiyasının bərpası
 • əzələ gücünün və ağciyərin həyat tutumunun artırılması
 • oynaqlarda və əzələlərdə kontrakturaların aradan qaldırılması və ya azaldılması.
Zahirən qəfəsi xatırladan xüsusi trenajorda, xüsusi dartı qayışlarının köməyi ilə əzələlərin müəyyən qruplarını məşq etdirmək, tarazlığın hissini inkişaf etdirmək, bədənin vəziyyətinə nəzarəti yaxşılaşdırmaq və hərəkətlərin stereotiplərini hazırlamaq olar. Xüsusi konstruksiyanın (“qəfəs”) və rezin dartı qayışlarının və ağırlaşdırıcılar sisteminin köməyi ilə, 2-3 nəfərdən ibarət mütəxəssislər komandası, pasiyentin bədəninin məkanda müəyyən vəziyyətlərini təsbit edə, bədənin lazımi sahələrinə (məsələn, ətraflardan birinə) lazımi yüklənməni verə bilər və ya, əksinə, əzələlərin konkret qruplarından yüklənməni çıxara, zəruri olduqda, şaquli və ya üfüqi vəziyyətə sala bilər. Bədənin, qamətin, pozanın düzgün vəziyyətində, müstəqil şəkildə təkrarlanmasının təkmilləşdirməsinə yönəldilmiş müxtəlif hərəkət tapşırıqları yerinə yetirilir. Məşğələlərin gedişatında pasiyent prosesə fəal cəlb edilə bilər və yaxud, vəziyyətinə uyğun olaraq, passiv tapşırıqlar yerinə yetirə bilər. Hər halda, sinir sistemində hərəkət stereotiplərin, yəni müəyyən hərəkətlərin icra edilməsi bacarıqlarının formalaşması və bərkidilməsi baş verir, həmçinin, yanlış işləyən və ya heç işləməyən əzələlər stimullaşdırılır. Mütəxəssislərin köməyi ilə cazibənin kompensasiyası vəziyyətində şaquli vəziyyətinə keçirilmə, hərəkət stereotiplərin yaradılması, hərəkətlərin bacarıqlarının əldə edilməsi aparılır, bu halda düşmə qorxusu yoxdur. “Spider” terapiyası əsasən kiçik yaşlı pasiyentlər üçün nəzərdə tutulub və bu zaman yalnız elastik dartı qayışları istifadə olunur. “UGUL” terapiyası zamanı dartı qayışlarından başqa yüklər istifadə olunur, bu terapiya həmçinin ağır çəkili və böyük pasiyentlər üçün nəzərədə tutulub.
mitri.az TheraSuit terapiya “kostyum” sistemi kimi təqdim edilmişdir ki, bunun sayəsində, elastik lentlərin hesabına pasiyentin bədəninin dikəlməsi və daha çox təbii şəkildə hərəkət etmək imkanı yaranır.
Qamətin təkrar optimal düzləşdirməsi və əzələlərin normal fəaliyyəti pasiyentə, hərəkətin düzgün növlərini öyrənməyə və ya təkrar məşq etməyə imkan verir (sensor inteqrasiya). Pasiyentdə pozuntulardan asılı olaraq bərkidilmiş elastik lentlərlə göstərilən gərginlik və beləliklə, qamətin sabitləşdirilməsi üçün əzələlərin müvafiq qruplarını stimullaşdırır.
TheraSuit terapiyası əzələlərin passiv sərtliyi olduğu halda xüsusilə uyğundur: oynağı bloklanmasız düzəldərək, elastik ortez qismində təsir edir.
TheraSuit terapiyası necə işləyir?
 • Yeni şəraitdə mərkəzi sinir sistemini məşq edir;
 • Ontogenetik inkişafı bərpa edir;
 • Bədənin xarici sabitləşməsini təmin edir;
 • Bədənin xarici sabitləşməsini təmin edir;
 • Əzələ tonusunu normallaşdırır;
 • Mümkün qədər, bədəni normal şaquli oxa yaxınlaşdırır;
 • Hərəkətlərin korreksiyasını təmin edir;
 • Yerişin xarakteri normallaşdırır (düzəldir);
 • Hisslərin taktil stimullaşdırılmasını təmin edir;
 • Vestibulyar sistemə təsir göstərir;
 • Balansı və tarazlıq yaxşılaşdırır;
 • Hərəkətlərin koordinasiyasını yaxşılaşdırır;
 • Ataksiya və atetoz zamanı nəzarətə tabe olmayan hərəkətlərin həcmini azaldır;
 • Bədən və məkan anlaması hissini yaxşılaşdırır;
 • Zəif əzələlərin dəstəklənməsini həyata keçirir;
 • Bərkidilməni irəlidə yüksəltmək üçün güclü əzələlərin sabitliyini təmin edir;
 • Başa nəzarət və bədənin dəstəklənməsi vasitəsi ilə danışıq məhsulunu və onun cəldliyini yaxşılaşdırır;
 • Sümük toxumasının sıxlığını yüksəldir;
 • Kontrakturaları azaltmağa kömək edir;
 • Çanaq-bud oynağı vasitəsilə şaquli yüklənmə vasitəsi ilə omanın düzləşdirməsini yaxşılaşdırmağa kömək edir;
Hansı vəziyyətlər zamanı TheraSui terapiyası keçirilir?
 • Uşaq serebral iflici;
 • İnkişafın ləngiməsi;
 • Beyinin travmatik zədəsi;
 • İnsultdan sonrakı vəziyyət;
 • Ataksiya;
 • Atetoz;
 • Spastiklik (əzələ tonusunun yüksəlməsi).
Hansı hallarda həkimlər TheraSuit terapiyanın keçirilməsinə müraciət etmirlər?
 • Hipotoniya (əzələlərin aşağı tonusu).
 • Omanın 50%-dən çox burxulması.
 • İfadə edilmiş skolioz.
Hansı hallarda həkimlər TheraSuit terapiyanın keçirilməsi zamanı ehtiyata əməl edirlər?
 • Ürək xəstəlikləri;
 • Nəzarətə tabe olmayan tutma;
 • Omanın burxulması;
 • Hidrosefaliya (VP şunt);
 • Diabet;
 • Böyrəklərdə problemlər;
 • Yüksək qan təzyiqi.
mitri.az Teypinq – dayaq-hərəkət aparatın xəstəliklərinin və travmaların funksional müalicəsi və profilaktikası metodlarından biridir və zədələnmiş oynağı fiksasiya edən və travmalı sahəyə dinclik təmin edən plastır sarğısının qoyulmasından ibarətdir. Gips və digər sarğılardan fərqli olaraq, teypinq dayaq-hərəkət aparatın xəstəliklərini və travmalarını hərəkətlərin köməyi ilə müalicə etməyə imkan verir. Reabilitoloq hərəkətlərin həcminin aktiv və passiv qiymətləndirilməsini həyata keçirir, pasiyentin mövcud problemlərinə əsasən texnika və metodlar seçir. Pasiyentin bədənində applikasiyanın həyata keçirilməsi zamanı, qalınlığı və elastikliyi dəriyə bənzər xüsusi hava və su keçirməyən lent istifadə olunur. Teypinq həmçinin profilaktika məqsədi ilə tətbiq edilir. O, həmçinin oynaqların immobilizasiya zamanı da göstərişlidir, çünki oynaqların çevikliyini və bütövlüyünü pozmur, hərəkətləri məhdudlaşdırmır. Teypinq vasitəsi ilə müxtəlif səviyyələrdə mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırmaq, əzələ tonusunu normallaşdırmaq, kəskin və xroniki ağrı sindromunu azaltmaq, çoxsaylı reseptorlara təsir etmək olar, bununla sağalma, toxumaların regenerasiyası proseslərini stimullaşdıraraq mümkündür. Kineziterapiya (bobat-terapiya və PNF-terapiya), MBT (masajdan başqa) ilə neyroteypinqin birləşməsi xüsusilə effektivdir, çünki pasiyent, bədənində teyplərlə (ciddi şəkildə fərdi sxem üzrə), bağların artıq düzəliş edilmiş vəziyyəti, teyplərin köməyi ilə boşaldılmış və ya stimullaşdırılmış əzələlərlə məşğələyə gəlir. Neyroteypinq aşağıdakı hallarda tətbiq edilir:
 • dayaq-hərəkət aparatın travmaları və xəstəlikləri zamanı;
 • müxtəlif mənşəli (USİ, ətrafların parezləri) hərəkət pozğunluqlar zamanı;
 • biləklər üçün (düzgün vəziyyətə salınması):
 • pəncələrin deformasiyası zamanı (pəncələrin yastı-valqus deformasiyası, pəncələrin neyrogen qabaq çəkilməsi, içiboş pəncə);
 • kəskin və xroniki ağrılar halında;
 • ortopediyada, travmatologiyada (dabanın anadangəlmə əyriliyi, əyriboyunluq, yastı dabanlıq, oynaqların, bağların müxtəlif zədələnməsi halında əməliyyat sonrası dövr);
 • nevrologiyada (kürəkdə ağrılar, sinirlərin zədələnməsi);
 • pediatriyada;
 • ginekologiyada.
Neyroteypinqin effektləri:
 • əzələlərin tonusunun azalması;
 • oynaqlarda sabitliyin yaxşılaşması;
 • dərinin mikrosirkulyasiyasının yaxşılaşması;
 • limfatik sistemin aktivləşməsi;
 • ağrıkəsici effekt, həm kəskin, həm də xroniki hallarda (kürəkdə ağrılar, travma hallarında);
 • daxili orqanların işinin yaxşılaşması.
mitri.az Latın dilindən tərcümədə kinezoierapiya termini “hərəkətlə müalicə” deməkdir. Bu metodikanın başqa, daha çox vərdiş etdiyimiz adı - suda müalicəvi gimnastikadır. Adətən sağlamlaşdırma tapşırıqlarının bütün kompleksi hovuzda keçirilir. Hidrokineziterapiya güc məşqlərinin xeyirini və suyun təsirindən müalicə effektlərini özündə cəmləşdirir. Adi gimnastika ilə müqayisədə, onda bir sıra üstünlük var:
 • Məlumdur ki, hovuzda bədənin ümumi çəkisi aşağı düşür, istənilən hərəkətlər isə icrada daha yüngül olur. Bu məqam piylənməylə və dayaq-hərəkət patologiyalarla xəstələr üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Suyun “dəstəkləyici” gücü onlara, adi şəraitdə gücçatan olmayan hərəkətləri etməyə imkan verir.
 • Hidrokineziterapiya orqanizmə daha çox fizioloji təsirə malikdir. Məşğələlər ilıq suda keçirilir, bu da əzələlərin əlavə boşalmasına imkan yaradır. Pasiyentlər məşqlərin keçirilməsinə mane olan gərginlik, bağlılıq və ağrı hiss etmirlər. Daha güclü məşq effektinə nail olmaq üçün, təlimatçıda fiziki yüklənmələri artırmaq imkanı yaranır.
 • Su dərialtı vena yoluna təzyiq göstərir, bunun sayəsində periferiya qan dövranı stimullaşdırılır. Toxumalardan mayenin artıqları çıxarılır, şişlər azalırlar, ürək-damar sisteminin fəaliyyəti aktivləşir.
 • Su prosedurları həmçinin canlandıran və möhkəmləndirən təsirə malikdir. İstilik keçiricisi olaraq, su orqanizmdə artıq kaloriləri “yuyub aparır”, bu da maddələr mübadiləsinin sürətlənməsinə və immun sisteminin funksiyalarının stimullaşdırılmasına gətirib çıxarır.
 • Akva-aerobika həmçinin tənəffüs orqanları üçün də faydalıdır. Suyun qalınlığının altında tənəffüs əzələlərə yüklənmə artır və onlar müntəzəm məşqlərin təsiri ilə zamanla inkişaf edir və möhkəmlənir. Pasiyentlərdə ağciyərin həyat tutumu artır, bu da toxumaların oksigenlə təchiz edilməsinə müsbət təsir göstərir.
Tapşırıqlar kompleksi fərdi şəkildə, pasiyentin və onun yaşının funksional vəziyyətini nəzərə alaraq seçilir. Bir qayda olaraq, hər məşğələ üç hissədən ibarətdir:
 • tənəffüs gimnastikası (açılışma);
 • intensiv tapşırıqların kompleksi (əsas məşq);
 • əzələlərin boşaldılmasına aid bir neçə tapşırıq və ya masaj (maneə).
Gimnastika suyun temperaturu 20-37ºС olmaqla keçirilir. Prosesdə müxtəlif köməkçi alətlər tətbiq edilə bilər: kiçik bellər, oynaqların üzərinə hava manjenləri, toplar, elastik bintlər və plastik halqalar. Pasiyentlər, həm standart hərəkətlər (bir yerdə yerimə, ayaqların bükülməsi/düzəlməsi, çanağın dairəvi hərəkətləri və s.), həm də xüsusi üzmə hərəkətləri (məsələn, kürək üstə sürüşmə, brass üslubunda ayaqların hərəkəti) yerinə yetirirlər. Dayaq-hərəkət aparatın xəstəlikləri zamanı xüsusi hava jiletlərində suda qaçış fəal şəkildə tətbiq edilir. Məşğuliyyətlər, pasiyentlərin vəziyyətinə nəzarət edən təlimatçının rəhbərliyi altında keçirilir. Məşqlər qrup və ya fərdi şəkildə keçirilə bilər. Terapiyanın müddəti xəstəlikdən və yaşdan asılı olaraq fərqlənir. Orta hesabla bir seans 5-20 dəqiqə davam edir. Tam kursa 10-20 prosedur daxildir. Bütovlükdə, orqanizmə hərtərəfli təsir nəticəsində, hidrokinezoterapiya, praktiki olaraq, hər hansı xəstəlik zamanı faydalı ola bilər. Əsas – hərəkətlər kompleksini düzgün seçmək və onu savadlı şəkidə yerinə yetirməkdir.
mitri.az Sualtı qaçış yolu, uzun müddətli hipodinamiyadan sonra pasiyentlərin, dayaq-hərəkət aparatın, koordinasiyanın pozğunluqları, kardioloji, damar və insult keçirmiş xəstələrin bərpası üçün tətbiq edilir. Sualtı qaçış yolu həmçinin travmalardan sonra idmançıların hazırlığı və bərpası üçün çox uyğundur. Adi qaçış yollarından fərqli olaraq, Pooltrack sualtı qaçış yolunda məşğələlər zamanı daha çox əzələlər yüklənir (əzələ-sabitləşdiricilər) və insanın dayaq aparatına yüklənmə əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Qeyd etmək lazımdır ki, suda keçirilən məşğələlər pasiyentlərdə təhlükəsizlik hissini artırır, çünki yıxılma təhlükəsi istisna edilir. Belə yanaşma, məsələn, uşaq serebral iflicindən əziyyət çəkən uşaqların bərpası üçün sualtı qaçış yolundan istifadə etməyə imkan verdi. Artıq, Çinin bərpa mərkəzlərindən birində su dibinin kompleks sistemi ilə tənzimlənməsi kompleks sistemi və qaçış yolu ilə təchiz edildikdən sonra, USİ-dən əziyyət çəkən uşaqlarla ilk məşğələlərdən sonra əla nəticələr əldə edilmişdir. Sualtı velotrenajoru sadə konstruksiyaya malikdir, bu da onun uzun müddətli istismarını təmin edir. Velotrenajorun bütün elementləri tibbi paslanmayan poladdan və plastik kütlədən hazırlanmışdır. Həmçinin, oturacağın hündürlüyünü və əllər üçün dayağı nizamlamaq olar. Yerdəyişmənin sadələşdirilməsi üçün trenajor iki diyircəkli təkərlə təchiz edilmişdir. İki rezin ayağı hovuzun dibinin səthində təsbiti təmin edir.
AZ RU EN Mobile : +994502634075/77 E-mail : info@itrdi.az +994 (12) 404 83 10/11 FAQ