İzokinetika Laboratoriyası

Elektromioqrafiya – idman təbabətində ümumilikdə və xüsusilə də bizim institutumuzda geniş istifadə olunan metoddur. İdmançılarda biz transkutan naqilsiz mioqrafiyadan istifadə edirik, bu ağrısızdır və adi hərəkətləri məhdudlaşdırmamağa imkan verir. Bundan başqa,   idmançı tərəfindən məşq etdiyi texnikada hərəkətləri yerinə yetirmək imkanı var. 16 kanallı sistem xeyli sayda əzələ və onların porslarını eyni zamanda müayinə etməyə imkan verir.

Biz mioqrafiyadan həm əzələlərin ayrı müayinəsi üçün, həm də kompleks müayinələrdə istifadə edirik: izokinetik test ilə, güc platformalarn qoşulması ilə optik kinematik görüntüləmə ilə. Əzələ stimulunun gücü və tətbiq olunan əzələ səyinin gücü arasında korrelyasiya yaradan elektrotenzomioqrafiya idmançılar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, əzələ işinin patologiyasını (funksional, travmatik və ya anadangəlmə), maksimal mümkün səyi müəyyən etməyə imkan verir.

Mioqrafiya bizim institutumuzda əzələ patologiyasının kompleks və mərhələli diaqnostikasında tətbiq olunur. Bundan başqa, bu metod böyük differensial – diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir.

AZ RU EN Mobile : +994502634075/77 E-mail : info@itrdi.az +994 (12) 404 83 10/11 FAQ