News

"Piylənmənin müalicəsinə müasir yanaşma" Qastroentereloji konfrans
  • 21.05.2023

"Piylənmənin müalicəsinə müasir yanaşma" Qastroentereloji konfrans

 Milli İdman Tibb və Reabilitasiya İnstitutu olaraq Qastroenteroloji Konfransda "Piylənmənin Müalicəsində Müasir Multidissiplinar Yanaşma" mövzusu ilə çıxış etdik. 
Bu konfransda MİTRİ-nin məktəblərdə artıq çəkili şagirdlərlə apardığı reabilitasiya proqramı haqqında da dolğun məlumat təqdim olunmuşdur.

https://www.instagram.com/p/CsgF5QEK3lu/