News

MİTRİ üçtərəfli müqavilə imzaladı
  • 21.07.2023

MİTRİ üçtərəfli müqavilə imzaladı

Milli İdman Tibb və Reabilitasiya İnstitutu (MİTRİ), Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası (ADBTİA) və Rusiya Respublikası Elmi-praktiki İdman Mərkəzi Dövlət Müəssisəsi (REPİM) arasında üçtərəfli müqavilə bağlanmışdır. 

Bu mühüm əməkdaşlıq idman təbabətinin əhəmiyyəti, bu sahədə elmi tədqiqatların genişləndirilməsi, bu tərəflər (qurumlar) arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi - ümumi olaraq, idman təbabətinin inkişafına xüsusi töhfəsini verəcək.