Ultrasəs müayinəsi

  • Əsas
  • Ultrasəs müayinəsi
Image
Ultrasəs müayinəsi (USM) – ultrasəs dalğaları vasitəsi ilə orqanizm toxumalarının müayinəsidir. Tənzimçi dalğalar əmələ gətirir və dalğalar toxumaların daxilinə nüfuz edir. Orqanlar və toxumalardan keçdikdə ultrasəs əks etdirilir. Bu tərəddüdləri tənzimçidə xüsusi qurğu təsbit edir və təsvirə çevirir. Nəticəsində həkimin monitorunda toxumanın və ya orqanın kəsikdə olan təsviri əmələ gəlir. İnstitutda ultrasəs müayinəsinin keçirilməsi üçün geniş imkanlar vardır. Beş aparat, bir çox müxtəlif tənzimçi mövcuddur.

Exo-kardioloji müayinənin keçirilməsi üçün, əzələ-skelet təsvirin alınması üçün, daxili orqanların patologiyasının aşkar edilməsi üçün, damarların və damar divarının patologiyasının dopler müayinəsi vasitəsi ilə aşkar edilməsi üçün, uzaqlaşdırılmış yerdə müayinə üçün – müdaxilələr və manipulyasiyalar halında, ixtisaslaşdırılmış aparatlardan istifadə nəticələrin yüksək dəqiqliyinə və prosedurların müvəffəqiyyətinə nail olmağa imkan verir.