Kineziterapiya

Image
Kineziterapiya reabilitologiyanın bir hissəsi olub xəstələrin və əlillərin  bərpası  zamanı kompleks terapiyada istifadə olunur. Kineziterapiya əzələlərin normal funksiyasının dəstəklənməsi və ya bərpası üçün passiv və ya aktiv hərəkətlər dəsti təşkil edir. Kinezioterapiya texnikası kifayət qədər sadədir, onun əsasında real kliniki nailiyyətlər, həmçinin insanın, əzələ sisteminin, onun fiziologiyasının və əzələ liflərinin yığılması prosesinin biokimyasının və insanın dayaq-hərəkət aparatına təsirinin elmi araşdırmalarının nəticələri qoyulmuşdur. Onun tətbiqinin ən əhəmiyyətli praktik əsası insanın  öz əzələ sistemini sərbəst idarə etmək qabiliyyəti hesab olunur  – bu, orqanizmin sərbəst idarəetməyə tabe olan yeganə böyük sistemidir. Uyğunluqda iki bu xüsusiyyət kifayət qədər geniş hüdudlarda insan orqanizminə məqsədyönlü təsiri həyata keçirməyə imkan verir.

Düzgün hərəkətlərlə müalicə hər bir pasiyent üçün mütləq olaraq fərdi şəkildə təyin edilmiş, onun anamnezi, yaşı, fizioloji  və digər xüsusiyyətləri və əsas xəstəliyi müşayiət edən digər  xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, uyğunlaşdırılmış, tədricən artan qüvvət təsirlərini nəzərdə tutur. Düzgün hərəkətlərin (sadə və mürəkkəb) tədricən təlimi onların, trofikanın neyro-reflektor və insanın sümük-əzələ sistemində maddələr mübadiləsinin bərpasına gətirib çıxarır. Müalicə, əksər hallarda, xüsusi müalicə-bərpa trenajorlarının, məsələn, asma slinq-sistemlərin köməyi ilə həyata keçirilir.

Asma və digər trenajorlarda  müalicə və ya bərpa kineziterapevtik kursun  keçirilməsi üçün əsas tələblərdən biri düzgün tənəffüsdür, əks halda, məşğələlər proqramı çərçivəsində yerinə yetirilən hər bir hərəkət öz müalicə effektini itirir.