Aparat fizioterapiyası

  • Əsas
  • Aparat fizioterapiyası
Image
Fizioterapiya – fiziki amillərin köməyi ilə müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi metodlarının məcmusudur, bu da pasiyent tərəfindən tətbiq edilən farmakologiya preparatlarının miqdarını azaltmağa, bəzi hallarda isə onlardan tamamilə imtina etməyə imkan verir. Fiziki amillər, bir qayda olaraq, orqanizm tərəfindən müsbət şəkildə qəbul edilir və bir çox xəstəliklərin terapiyasında maksimal effektə nail olmağa, əlavə reaksiyaların inkişafının riskini azaltmağa, patologiyalardan qurtulmağa və ya kəskinləşmələrin arasında yüngülləşmə vaxtını artırmağa imkan verir, həmçinin fizioterapiya metodları profilaktik məqsədlərlə tətbiq edilir.

Peşəkar yanaşmada düzgün təyinat və pasiyent tərəfindən həkimin tövsiyələrinə riayət edildikdə, müalicənin fizioterapiya metodlarından istifadə tamamilə təhlükəsizdir. Təbii amillərlə təsir fiziolojidir, praktiki olaraq, neqativ effektlərə səbəb olmur, xoşdur və effektivdir.