İdmançının hərəkət texnikasının optik analizi

 • Əsas
 • İdmançının hərəkət texnikasının optik analizi
Image
İdmançıların hərəkət texnikasının tədqiqi üçün qabaqcıl texnologiyalardan istifadə olunur. Optik nəzarət sistemi idmançların qaçış və tullanmalarının dəqiq və asan tədqiqi üçün biomexaniklərin yüksək texnoloji alətlə təmin olunması üçün yaradılıb. İdmançının hərəkətinin analizi dayaq ilə əlaqə gücü ilə birgə, mioqrafiyanın qeydi idmançnın hərəkət texnikasında dəyişiklikləri müəyyən etməyə imkan verir. Tədqiqat 12+2 videokameralar, güc platformaları və naqilsiz elektromioqrafiy vasitəsilə aparılır. Sistem idmançılar üçün aşağıdakı protokolları hazırlaya bilir:

- Qaçış trenajorunda qaçış analizi üçün protokollar,
- Tullanma analizi üçün protokollar,
- Güc analizi üçün əlavə reallıq protokolu,
- Stabilometrik analiz.

Proqram təminatı məlumatların dəqiq və tez toplanmasını təmin edən Qualisys kameralarnın istənilən modeli ilə iş üçün nəzərdə tutulub. Sistem istifadəçilərə minimal gecikmələrlə real zaman rejimində məlumatların 2D, 3D və 6DOF əhatəsini yerinə yetirməyə imkan verir. QTM həm ən tələbkar, həm də daha az təcrübəsi olan istifadəçilərin geniş istifadə sahəsi diapazonunda – tibbi elmlərindən pedaqoji tədqiqatlara qədər tələblərinə cavab verir. Qüsursuz inteqrasiya və güc platformları (force plates) və elektromioqrafiya qurğuları (EMG) ilə sinxronizasiya, eləcə də əlavə analiz üçün real zaman rejimində axın translyasiyası QTM proqram təminatını naliz üçün ciddi alətə çevirir. QTM – yüksək məhsuldrlıq, dəqiqlik və aşağı latentliyi təmin edən motion capture qabaqcıl alqoritmlərin seçimi ətrafında qurulub və işlənib hazırlanıb.
 • Qaçış təhlili (“Run analysis”)

  Bizim institutumuzda optik sistemi vasitəsilə qaçış texnikası analiz edilir. Həmin sistem istənilən hərəkəti yüksək dəqiqliklə əhatə etməyə qadirdir. Biz qaçışa qarşı kompleks yanaşmanın tərəfdarıyıq, buna görə analiz zamanı bütün orqanizmin fəaliyyəti nəzərdən keçirilir. Biomexaniki analizdən sonra vizual model qrafik hesabata çevrilir, həmin hesabatda çanağn fırlanması, diz bucağı, ayağın bükülməsi və yerlə əlaqə kimi ideal qaçış texnikası üçün bir sıra əsas parametrləri tapmaq olar. Hesabata həmçinin müəyyən əzələlərin və qamətin möhkəmlənirilməsi üçün tədris proqramı daxildir, bu da qaçış texnikasını yaxşılaşdrmağa kömək edəcək.
  Motion Capture texnologiyası tədqiqatlar reabilitasiya, fiziki tərbiyyə və təcrübədə idman əlavələrinin geniş spektri üçün idealdır. Fiziki məhdudiyyətlər və hərəkətlərin optimallaşması idmançılar, məşqçilər, tədqiqatçılar və həkimlər üçün böyük maraq doğurur. Hərəkətlərin əhatə olunması bizə travmatizm mexanizmləri və onlarn qarşısının alınması haqqında daha çox məlumat əldə etməyə imkan verir. O, həmçinin müxtəlif idman növlərində daha yaxşı nəticələrin əldə olunması üçün idmançının texnikasının yaxşılaşdırılması üçün istifadə oluna bilər. Hərəkətlərin real zaman rejimində optik əhatəsinin yüksək keyfiyyətini və onların 3D-model və animasiya proqramlarında gələcək rəqəmsal emalını təmin edən dəqiq və etibarlı texnologiya. Biomexanika, kliniki və eksperimental təbabət, biologiyada olduqca effektivdir. İstifadəçinin vəzifələri ilə müvafiq dəqiq konfiqurasiya olunan Qualisys AB (İsveç) şirkətinin istehsalı olan sistem yüksək sürətli xüsusi kameralar komplekti, kameraların stasionar və mobil yerləşdirmə vasitələri, markerlər və kalibrləmə sistemi, eləcə də güclü xüsusi proqram təminatından ibarətdir. Sistemin unikal elastikliyi və portativliyi avadanlığı asanlıqla quraşdırmağa və onu istənilən idman obyektlərinə nəql etdirməyə imkan verir. Tam obyektiv, kəmiyyət məlumatları oynaq bucaqları, təcil, məqamlar, güvvə, deformasiyalar, bədənin vəziyyəti, balan və digər parametrlər hesablanaraq əldə oluna bilər.
  PROTOKOLUN TƏSVİRİ: Pasiyentin dərisində iki tərəfi yapışqan lent vasitəsilə müəyyən anatomik reper nöqtələrində və müvafiq protokollara uyğun olaraq bərkidilir. İnfraqırmızı telekameralar cvasitəsilə markerlərin məkanda hərəkəti yazılır: Nəticədə bədənin hər bir seqmtntinin hərəkətinin üçölçülü rekonstruksiyası yazılır. Əldə olunan məlumatlar sonradan xüsusi proqram təminatı ilə emal olunur və hesabat tərtib edilir. Hesabat ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hərtərəfli analiz olunur, onun əsasında tibbi rəy tərtib edilir, diaqnoz qoyulur və adekvat həkim və pedaqoji tövsiyyələr verilir.

 • Tullanmaların təhlili (Jump analysis)

  Tullanma texnikası оptik Qualisys sistemi ilə analiz olunur. Bir neçə tullanma növe nəzərdən keçirilir: qaçaraq, yana, arxaya, yerində, hündürlükdən və s. Dayaqdan itələmə zamanı yaranan gücün vektorları analiz olunur, tullanmada iştirak edən əzələlərin güc xarakteristikalarını qiymətləndirmək imkanı var. Hərəkətlərin əhatə olunmasının yüksək dəqiqliyi idmançının ağırlıq mərkəzinin qaldırılma hündürlüyünü və itələmə nöqtəsində fiziki hübndürlüyü müəyyən etməyə imkn verir. Analiz zamanı bütün orqanizmin fəaliyyəti nəzərdən keçirilir və vizual model qrafik hesabata çevrilir, həmin hesabatda çanağn fırlanması, yuxarı ətrafların iştirakı, diz bucağı, ayağın bükülməsi və yerlə əlaqə kimi ideal qaçış texnikası üçün bir sıra əsas parametrləri tapmaq olar, bu da tullanma texniksını yaxşılaşdırmağa və yerə enməni təhlükəsiz etməyə imkan verəcək. İstifadəçinin vəzifələri ilə müvafiq dəqiq konfiqurasiya olunan Qualisys AB (İsveç) şirkətinin istehsalı olan sistem yüksək sürətli xüsusi kameralar komplekti, kameraların stasionar və mobil yerləşdirmə vasitələri, markerlər və kalibrləmə sistemi, eləcə də güclü xüsusi proqram təminatından ibarətdir. Sistemin unikal elastikliyi və portativliyi avadanlığı asanlıqla quraşdırmağa və onu istənilən idman obyektlərinə nəql etdirməyə imkan verir. Tam obyektiv, kəmiyyət məlumatları oynaq bucaqları, təcil, məqamlar, güvvə, deformasiyalar, bədənin vəziyyəti, balan və digər parametrlər hesablanaraq əldə oluna bilər.
  PROTOKOLUN TƏSVİRİ: Pasiyentin dərisində iki tərəfi yapışqan lent vasitəsilə müəyyən anatomik reper nöqtələrində və müvafiq protokollara uyğun olaraq bərkidilir. İnfraqırmızı telekameralar cvasitəsilə markerlərin məkanda hərəkəti yazılır: Nəticədə bədənin hər bir seqmtntinin hərəkətinin üçölçülü rekonstruksiyası yazılır. Əldə olunan məlumatlar sonradan xüsusi proqram təminatı ilə emal olunur və hesabat tərtib edilir. Hesabat ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hərtərəfli analiz olunur, onun əsasında tibbi rəy tərtib edilir, diaqnoz qoyulur və adekvat həkim və pedaqoji tövsiyyələr verilir.