İzokinetika

Image
Laboratoriyanın əsas məqsədi əzələlərin güc xüsusiyyətlərini, bəzi hallarda onların hissələrini və əzələ qruplarını, onların dözümlülüyünü, daralma sürətini, bağ aparatını və oynaqlarda hərəkət diapazonunu öyrənməkdir. İzokinetik test əzələ işinin obyektiv qiymətləndirilməsidir ki, bu da əzələni aktiv vəziyyətə qaytarmaq üçün xüsusi meyarlar təyin etməyə imkan verir. Texnologiya legionerlərin müqavilə bağlanmazdan əvvəl əzələ sisteminin öyrənilməsində, məşq prosesinin mərhələlərində, zədədən sonra və fiziki reabilitasiya zamanı idmançılarda əzələ sisteminin ilkin vəziyyətinin müəyyən edilməsində seçim üsuludur.

Reabilitasiyanın erkən və gec dövrlərində əzələ qruplarının bərpasında izokinetik avadanlığın dəyəri son dərəcə vacibdir və əvəzedilməzdir. Texnologiyanın bir xüsusiyyəti, əzələ sisteminin hal-hazırda bərpa dərəcəsinin vəziyyətini obyektiv olaraq təyin etmək qabiliyyəti, əzələlərdə problemləri proqnozlaşdırmaq qabiliyyətidir.undefined gələcək və hərtərəfli reabilitasiyada iştirak.