İnstitutun strukturu

  • Əsas
  • İnstitutun strukturu

İnstitut Gənclər və İdman Nazirliyi ilə sıx əlaqədə işləyir, eləcə də Azərbaycan həkim-idman dispanserləri üçün elmi-metodik rəhbərliyi həyata keçirməklə onların baş müəssisəsidir.

Qarşıya qoyulmuş məqsədlərlə müvafiq olaraq Milli İdman Tibb və Reabilitasiya İnstitutu müalicə, profilaktik, elmi və tədris strukturlarından ibarətdir. Onların qarşılıqlı əlaqəsi daha yaxşı koordinasiyaya səbəb olur və horizontal müəssisədaxili əlaqələri aktivləşdirir. Rəhbərlik institut direktoru və onun müalicə, elm və idman işi üzrə müavinləri tərəfindən həyata keçirilir.

İnstituta aşağıdakı bölmələr daxildir:

Elmi, tədris və təşkilati-metodik iş şöbəsi

Bu şöbə institutun elmi mövzusunun yerinə yetirilməsi, elmi-metodik sənədlərin işlənib hazırlanması, mütəxəssislərin hazırlanması ilə məşğuldur.

Qeydiyyat şöbəsi

Qeydiyyat şöbəsi həm institutun özündə, həm də digər tibb müəssisələrində idmançılara və pasiyentlərə bütün ...

Reabilitasiya şöbəsi

Reabilitasiya şöbəsi

Gündüz yerləşdirmə stasionarı

-

Dispanser-konsultasiya şöbəsi

-